DỰ ÁN ÂM THANH HỘI TRƯỜNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH

Mới đây Âm thanh Việt Nhật vinh dự là đơn vị duy nhất cung cấp thiết bị cho dự án âm thanh hội tường tại UBND Quận Dương Kinh- huyện mới của TP Hải Phòng. Dương Kinh Là một Quận mới thành lập của TP Hải Phòng, tòa nhà hội trường của Quận là...
Bởi Đinh Quang Văn (22/04/2016)

Đọc thêm

Hotline: 0913 500 559